Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

DM multipath kernel driver not loaded

Kernel modülünü yüklemek için aşağıdaki komutlar çalıştırılabilir.

modprobe dm-multipath
systemctl multipathd restart

,

vmware patch

  • Uygun patch şuradan aranır ve zip dosyası sunucunun erişebildiği bir datastore’a koyulur.
esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/LUN_SATA_151/VMWARE_PATCHES/update-from-esxi6.0-6.0_update03.zip
  • vmware kurulu viblerli listeleme;
esxcli software vib list
  • vmware esxi versiyon bilgisi;
[root@esxihost:~] vmware -vl
VMware ESXi 6.0.0 build-5050593
VMware ESXi 6.0.0 Update 3

, , ,

rsync filter –

rsync ile tüm dosyaları değilde belirli bir paterne uyan dosyalar üzerinde işlem yapmak için filtreleme özelliği kullanılabilir.

Örneğin sadece icinde “keyword” barındıran dosyaları taşımak için

rsync -vam -f+ *keyword* -f+ */ -f- * root@192.168.10.10:/path/to/files .

veya dosyaları kopyalamadan sadece dizin yapısının kopyalanmasını isteniyorsa şu komut iş görecektir.

rsync -av -f"+ */" -f"- *" /path/to/src /path/to/dest/

firefox tam sayfa ekran görüntüsü alma

Bir sayfanın tamamının ekran görüntüsünü (screenshot) almak için çeşitli eklentiler kullanılabilieceği gibi sayfada shift+f2 tuşuyla firefox komut satırını açıp aşağıdaki komut kullanılabilir.

screenshot resimadi --fullpage

,

.htaccess bakım sayfası

.htaccess dosyasına eklenen aşağıdaki satırlar, kendi IP adresininiz dışında yapılan sayfa isteklerinde kullanıcıları bakim.html sayfasına yönlendirir.

<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine on
 RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123\.456\.789\.000
 RewriteCond %{REQUEST_URI} !/bakim.html$ [NC]
 RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(jpe?g?|png|gif) [NC]
 RewriteRule .* /bakim.html [R=302,L]
</IfModule>

Previous Posts