Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Linux

rsync filter –

rsync ile tüm dosyaları değilde belirli bir paterne uyan dosyalar üzerinde işlem yapmak için filtreleme özelliği kullanılabilir. Örneğin sadece icinde “keyword” barındıran dosyaları taşımak için rsync -vam -f+ *keyword* -f+ */ -f- * root@192.168.10.10:/path/to/files .rsync -vam -f+ *keyword* -f+ */ -f- * root@192.168.10.10:/path/to/files . veya dosyaları kopyalamadan sadece dizin yapısının kopyalanmasını isteniyorsa şu komut iş […]

.htaccess bakım sayfası

.htaccess dosyasına eklenen aşağıdaki satırlar, kendi IP adresininiz dışında yapılan sayfa isteklerinde kullanıcıları bakim.html sayfasına yönlendirir. <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123\.456\.789\.000 RewriteCond %{REQUEST_URI} !/bakim.html$ [NC] RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(jpe?g?|png|gif) [NC] RewriteRule .* /bakim.html [R=302,L] </IfModule><IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123\.456\.789\.000 RewriteCond %{REQUEST_URI} !/bakim.html$ [NC] RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(jpe?g?|png|gif) [NC] RewriteRule .* /bakim.html [R=302,L] </IfModule>

Centos6/Redhat6 wm-tools servisi

Sunucuda vmtools kurulu olmasına rağmen service komutuyla yönetemeyebilirsiniz. kurulum sırasında vmware-install.pl gerekli init script’lerini oluşturmamış olabilir. service vmware-tools status vmware-tools: unrecognized serviceservice vmware-tools status vmware-tools: unrecognized service Bu durumda scripti kendiniz kopyalayıp vmtools’u servis olarak eklemek gerekir. cp /etc/vmware-tools/services.sh /etc/init.d/vmware-toolscp /etc/vmware-tools/services.sh /etc/init.d/vmware-tools Dosyayı bir text editorle açın ve; vi /etc/vmware-tools/services.shvi /etc/vmware-tools/services.sh ##VMWARE_INIT_INFO## satırının hemen altına […]

, , ,

du komutu – tüm dosyaları göster

du komutunu çıktısında .(nokta) ile başlayan dosyaları da görmek isteniyorsa şu şekilde yazılmalı. du -sch .[!.]* *du -sch .[!.]* * Örnek çıktı şu şekilde; root@sadik:~# du -sch .[!.]* * 4.0K .aptitude 8.0K .bash_history 4.0K .bashrc 4.0K .mysql_history 4.0K .profile 8.0K .ssh 8.0K .viminfo 36K bidScripts 76K totalroot@sadik:~# du -sch .[!.]* * 4.0K .aptitude 8.0K .bash_history […]

Linux – Sunucuyu restart etmeden disk eklemek

Sanal bir sunucuya vmware üzerinden disk eklediğinizde eklenen disk işletim sisteminin algılaması için scsi portlarının yeniden taranması ve yeni donanımın algılanması gerekir. İşletim sistemi açılırken bu işlem doğal olarak yapılır. İş sürekliliği açısından sunucunun kapatılması mümkün olmayan durumlarda  /sys/class/scsi_host/host#/scan dosyasına aşağıdaki gibi bir kayıt girildiğinde scsi portarı yeniden taranır. Buradaki host# olarak belirtilen scsi numarasını […]

,

Previous Posts