Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

System Administration

vmware patch

Uygun patch şuradan aranır ve zip dosyası sunucunun erişebildiği bir datastore’a koyulur. esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/LUN_SATA_151/VMWARE_PATCHES/update-from-esxi6.0-6.0_update03.zipesxcli software vib install -d /vmfs/volumes/LUN_SATA_151/VMWARE_PATCHES/update-from-esxi6.0-6.0_update03.zip vmware kurulu viblerli listeleme; esxcli software vib listesxcli software vib list vmware esxi versiyon bilgisi; [root@esxihost:~] vmware -vl VMware ESXi 6.0.0 build-5050593 VMware ESXi 6.0.0 Update 3[root@esxihost:~] vmware -vl VMware ESXi 6.0.0 […]

, , ,

.htaccess bakım sayfası

.htaccess dosyasına eklenen aşağıdaki satırlar, kendi IP adresininiz dışında yapılan sayfa isteklerinde kullanıcıları bakim.html sayfasına yönlendirir. <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123\.456\.789\.000 RewriteCond %{REQUEST_URI} !/bakim.html$ [NC] RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(jpe?g?|png|gif) [NC] RewriteRule .* /bakim.html [R=302,L] </IfModule><IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123\.456\.789\.000 RewriteCond %{REQUEST_URI} !/bakim.html$ [NC] RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(jpe?g?|png|gif) [NC] RewriteRule .* /bakim.html [R=302,L] </IfModule>

Centos6/Redhat6 wm-tools servisi

Sunucuda vmtools kurulu olmasına rağmen service komutuyla yönetemeyebilirsiniz. kurulum sırasında vmware-install.pl gerekli init script’lerini oluşturmamış olabilir. service vmware-tools status vmware-tools: unrecognized serviceservice vmware-tools status vmware-tools: unrecognized service Bu durumda scripti kendiniz kopyalayıp vmtools’u servis olarak eklemek gerekir. cp /etc/vmware-tools/services.sh /etc/init.d/vmware-toolscp /etc/vmware-tools/services.sh /etc/init.d/vmware-tools Dosyayı bir text editorle açın ve; vi /etc/vmware-tools/services.shvi /etc/vmware-tools/services.sh ##VMWARE_INIT_INFO## satırının hemen altına […]

, , ,

Redhat6/Centos6 Zabbix-agent kurulumu

agent kurulumu: rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm yum install zabbix-agentrpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm yum install zabbix-agent conf dosyasını düzenle: vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf — Server=10.10.10.10 ServerActive=10.10.10.10 Hostname=sadik-linux —vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf — Server=10.10.10.10 ServerActive=10.10.10.10 Hostname=sadik-linux — Not: Hostname zabbix-server’da tanımlandığı gibi girilmeli ve tekil (uniqe) olmalı. Sistem açılırken çalışsın: chkconfig zabbix-agent onchkconfig zabbix-agent on Servisi çalıştır: service zabbix-agent restartservice zabbix-agent restart

du komutu – tüm dosyaları göster

du komutunu çıktısında .(nokta) ile başlayan dosyaları da görmek isteniyorsa şu şekilde yazılmalı. du -sch .[!.]* *du -sch .[!.]* * Örnek çıktı şu şekilde; root@sadik:~# du -sch .[!.]* * 4.0K .aptitude 8.0K .bash_history 4.0K .bashrc 4.0K .mysql_history 4.0K .profile 8.0K .ssh 8.0K .viminfo 36K bidScripts 76K totalroot@sadik:~# du -sch .[!.]* * 4.0K .aptitude 8.0K .bash_history […]

Previous Posts