Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Bash Scripting

Bash – Bir stringi bölerek dizi(array) ‘ye aktarmak

Bir string değerini belirli bir karektere göre bölerek bir diziye aktarmak istediğimizi varsayalım. Özel bir bash değişkeni olan IFS bunu yapmak için kullanıbilir. IFS (Internal Field Separator‘in varsayılan değeri boşluk(space), tab ve yeni satır(new line) karakteridir. şöyle bir string değişkeni olsun, var="The_quick_brown_fox_jumps_over_the_lazy_dog"var="The_quick_brown_fox_jumps_over_the_lazy_dog" Aşağıdaki satır var değişkeni içindeki değeri alt çizgi karakterine göre bölerek myarr isimli […]

, ,

vi editor içinde boş satırları silmek

Bir dosyayı vi editör ile düzenlerken, editorden çıkmadan dosyadaki tüm boş satırları silmek için aşağıdaki komut kullanılabilir. :g/^$/d:g/^$/d Ayrıca boş satırlar awk, sed ve grep ile aşağıdaki komutlardan birisiyle de silinebilir. grep -v ‘^$’ Dosya grep ‘.’ Dosya sed ‘/^$/d’ Dosya sed -n ‘/^$/!p’ Dosya awk NF Dosya awk ‘/./’ Dosyagrep -v ‘^$’ Dosya grep […]

Here documents

Here document, interaktif bir programa veya komuta girdi(input) olarak yönlendirilen text veya kod bloklarıdır. Ayrıca heredoc, hereis, here-string, here-script olarak da anılır. Genel kullanımı: KOMUT << [-]AYIRICI komutun kullanacagi metin komuta yönlendirilecek baska bir metin daha AYIRICIKOMUT << [-]AYIRICI komutun kullanacagi metin komuta yönlendirilecek baska bir metin daha AYIRICI Not: Ayırıcı önünde – kullanılırsa, input […]

linux paste komutu – Farklı Dosyaları birleştirmek

How to merge two files paste komutu, farklı dosyalardaki satırları birleştirmek için kullanılabilir. Basit bir örnekle göstermek için, 3 farklı dosyanın (file1, file2, file3) içerikleri aşağıdaki gibi olsun. cat file1 1 2 3cat file1 1 2 3 cat file2 a b ccat file2 a b c cat file1 X Y Z Tcat file1 X Y […]

Dosyadaki en uzun satır

Longest line in a file Bir dosyadaki en uzun satırı bulmak istiyoruz. Örnek olması açısından İstiklal Marşı’mızın ilk iki kıtasını içeren istiklal.txt isimli dosyayı kullanıcam. cat istiklal.txt Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak!   Çatma, kurban […]

, ,

Previous Posts