Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

August, 2011

join komutu

join komutunun man sayfasina bakarsaniz şu şekilde tanımlandığını görürsünüz join – join lines of two files on a common field. Yani join ortak bir alana bağli olarak iki dosyadaki gerekli alanlari birleştirir. Sql kullanarak iki farkli tablodan where koşulu ile tablolari birleştirmekten farkı yok mantık olarak.

sed ile tarih degistirme

Bir dosya içinde YYYYmmdd formatında 8 rakamdan oluşan tarihi değiştirmek için,

Bilgisayar Mühendisliği

Hakkında herkesin fikir yürüttüğü bir meslektir bilgisayar mühendisliği. bilgisayarı kullandığı için her insanın doğru yada yanlış hakkında bir bilgi birikimi vardır.Ama bilgisayar mühendisi olmak kolay değildir, zira size herkes her ortamda ders verir.

Parametrenin numerik olup olmamasi kontrolü

programlanın temel mantığında kullanıcının girdiği parametrenin doğrulunu teyid edip işlem yapmak önemlidir. Bash betiklerinde girilen parametrenin numerik olması isteniyorsa şöyle bir yöntem kullanılabilir.

Next posts