Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

August 8th, 2011

Parametrenin numerik olup olmamasi kontrolü

programlanın temel mantığında kullanıcının girdiği parametrenin doğrulunu teyid edip işlem yapmak önemlidir. Bash betiklerinde girilen parametrenin numerik olması isteniyorsa şöyle bir yöntem kullanılabilir.