Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

September 22nd, 2011

touch komutu ve dosya ait timestamp’ı düzenleme

touch komutu en yalın haliyle file sistemde boş bir dosya oluşturur. Bu dosyanın timestamp”ı yaratıldığı zamanı gösterir. touch ile aynı isimle bir dosya var ise dosyanın timestamp”ı şimdiki zamana güncellenebilir, eğer dosya yok ise yaratılır.

, ,