Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

February, 2012

Bash basit aritmetik işlemler

Bash’de toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi basit matematiksel işlemlerin nasıl yapıldığı hakkında bazı örnekler verelim.

, , , ,

sed ile html işleme

Problem: Html dosyasında body tag’ları içinde bulunan paragraflardaki rakamları, belirli bir karakter ile (#) değiştirmek.

,

sed ile satırdaki fazla boşlukları silmek

Dosyamızın satırlarında birden fazla boşluğu tek boşluk ile değiştirmek istersek;

sed ayırıcı (delimiter) değiştirme

sed komutu varsayılan olarak slash (/) karakterini ayırıcı olarak kullanır. Eğer paternimiz slash (/) karakterini içeriyorsa, ayırıcı olarak herhangi bir karakter belirlenebilir.

sed ile satır silme

sed komutu ile bir dosyadan koşula bağlı satır silme örnekleri.

Previous Posts