Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

February 23rd, 2012

sed ile satırdaki fazla boşlukları silmek

Dosyamızın satırlarında birden fazla boşluğu tek boşluk ile değiştirmek istersek;

sed ayırıcı (delimiter) değiştirme

sed komutu varsayılan olarak slash (/) karakterini ayırıcı olarak kullanır. Eğer paternimiz slash (/) karakterini içeriyorsa, ayırıcı olarak herhangi bir karakter belirlenebilir.

sed ile satır silme

sed komutu ile bir dosyadan koşula bağlı satır silme örnekleri.