Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

April, 2012

jstat ile atık toplama (garbage collection) istatistikleri

Java Virtual Machine (JVM)’nin memory yönetiminde garbage collection kavramı önemli yer tutar. Performans sorunları yaşayan bir uygulamanın gc aktivetisini izlemek sorunun teşhisi için faydalı olabilir. jstat, JVM ‘in istatistik gözlem aracıdır. Jstat, En basit haliyle aşağıdaki gibi kullanılır. Jstat kullandığınız jvm’in bin dizininde yer alır. ./jstat -gcutil [PID] [ZAMAN ARALIGI]./jstat -gcutil [PID] [ZAMAN ARALIGI] Örnek […]

,

Ubuntu PPA depolarına firewall arkasından erişmek

Ubuntuya yeni bir depo (repository) eklemek iklemek için add-apt-repository aracını kullanırız. Genel kullanımı şu şekildededir. sudo add-apt-repository ppa:user/ppa-namesudo add-apt-repository ppa:user/ppa-name Kurumsal bir güvenlik duvarının arkasında iseniz yeni depo eklemek sıkıntılı olabilir. apt-add-repository aracı dosyaların güvenirliğini onaylamak için GPG (GNU Privacy Guard) üzerinden şifreli(encripted) bir bağlantı kurar ve bu iş için varsayılan olarak 11371 portunu kullanır. […]

, ,

Komut satırından resimleri boyutlandırmak

Komut satırından resimleri yeniden boyutlandırmak (resizing) için convert veya mogrify gibi basit programlar kullanabilirsiniz. Bu araçlar sisteminizde yoksa imagemagick isimli paketi kurarak edinebilirsiniz. apt-get install imagemagickapt-get install imagemagick identify komutu ile resim hakkında bazı bilgiler alınabilir. identify image1.jpg image1.jpg JPEG 495×368 495×368+0+0 8-bit DirectClass 21KiB 0.000u 0:00.000identify image1.jpg image1.jpg JPEG 495×368 495×368+0+0 8-bit DirectClass 21KiB […]

, , ,

Vi Editor Kısayollar (Shortcuts – Hotkeys)

Vi(m) editor, *nix sistemlerde eskiden beri kullanılagelen çok güçlü ve birazda karmaşık bir metin düzenleyicidir. Öğrenmek ve verimli bir şekilde kullanmak tecrübe ve bolca pratik gerektirir. Aynı zamanda çokta nankördür. Aşağıda Vi editörde zaten kullandığım ve/veya unutmamaya çalıştığım bazı kısayolları listedim.

, ,

Kelimelerin ilk harfini büyük yapmak

Cümle içerisinde geçen her kelimenin ilk harflerini büyük yapmak istesek mesela. *nix ortamında farklı yöntem/araçlar ile yapılabilir bu işlem. sed ile cumle="merhaba, hayat ne tuhaf vapurlar filan" echo $cumle | sed ‘s/\([a-z]\)\([a-zA-Z0-9]*\)/\u\1\2/g’ Merhaba, Hayat Ne Tuhaf Vapurlar Filancumle="merhaba, hayat ne tuhaf vapurlar filan" echo $cumle | sed ‘s/\([a-z]\)\([a-zA-Z0-9]*\)/\u\1\2/g’ Merhaba, Hayat Ne Tuhaf Vapurlar Filan awk […]

, ,

Previous Posts