Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

November, 2012

Tarayıcıda hatalı “user agent” bilgisi

Bir çok web sitesi kullandığım Linux Mint 13 işletim sistemini Win98 olarak ve güncel tarayıcımı (Firefox, Chrome, Opera vs. ) explorer 5 olarak algıladığı için modern bir tarayıcı kurmamı önerip hata veriyordu. Örneğin yahoo mail’e giremiyordum. Eğer www.thismachine.info adresine girerseniz kullandığınız sunucuyu webserver’ların nasıl gördüğünü öğrenebilirsiniz. Benim durumumda burada aşağıdaki yazıyordu. Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; […]

,

vi editor içinde boş satırları silmek

Bir dosyayı vi editör ile düzenlerken, editorden çıkmadan dosyadaki tüm boş satırları silmek için aşağıdaki komut kullanılabilir. :g/^$/d:g/^$/d Ayrıca boş satırlar awk, sed ve grep ile aşağıdaki komutlardan birisiyle de silinebilir. grep -v ‘^$’ Dosya grep ‘.’ Dosya sed ‘/^$/d’ Dosya sed -n ‘/^$/!p’ Dosya awk NF Dosya awk ‘/./’ Dosyagrep -v ‘^$’ Dosya grep […]

Linux – Komut satırından klavye dili değiştirmek

X sistemlerde klavye dilini değiştirmek için setxkbmap kullanılabilir. Örneğin; setxkbmap ussetxkbmap us yada Türkçe klavye için setxkbmap trsetxkbmap tr

,

Linux dağıtım bilgisi

lsb_release komutu linux sistemlerde dağıtım bilgisini gösterir. -a parametresilyle tüm bilgileri verir. lsb_release -alsb_release -a Örneğin lsb_release benim bilgisayarımda şöyle bir çıktı üretti. sadikk@sadikk-Mint ~ $ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: LinuxMint Description: Linux Mint 13 Maya Release: 13 Codename: mayasadikk@sadikk-Mint ~ $ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor […]

, , ,