Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

March, 2013

solaris11 zfs notları

ZFS’i temel anlamda kurcamak için solaris 11 t4 sparc bir sunucu üzerinde bazı denemeler/çalışmalar yaptım. root@T4:~# uname -a SunOS T4 5.11 11.0 sun4v sparc sun4vroot@T4:~# uname -a SunOS T4 5.11 11.0 sun4v sparc sun4v Fiziksel Diskler: format komutunun çıktısından mevcut fiziksel diskler ve boyutları öğrenilebilir. Test ettiğim sistemde format komutunun çıktısı aşağıdaki gibi. root@T4:/# format […]

, ,

sed ile patern’in altina satır ekleme

dosyada sed kullanarak belirli bir paternin geçtiği satırın altına yeni bir satır eklemek için şu kalıp kullanılır. sed ‘/PATERN/a eklemek istediğiniz satır’ DOSYAsed ‘/PATERN/a eklemek istediğiniz satır’ DOSYA Örneğin aşağıdaki komut DOSYA isimli dosyanın içinde ABC bulunduran her satırın altına XYZ satırını ekler. sed ‘/ABC/a XYZ’ DOSYAsed ‘/ABC/a XYZ’ DOSYA

solaris 10’da df: cannot statvfs

df: cannot statvfs /uzakdizin: Permission denieddf: cannot statvfs /uzakdizin: Permission denied df komutunun çıktısında yukarıdaki gibi bir hata görüyorsanız, önceden nfs üzerinden mount edilmiş dizin uzak sunucuda artık paylaştırılmadığındandır. Bu durumda uzak sunucuda share komutu ile paylaştırılan dizinleri inceleyip, ilgili dizini yeniden network üzerinden paylaşıma açmak gerekli. share -F nfs -o rw=10.10.10.10 /dizinshare -F nfs […]

, ,