Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

March 13th, 2013

sed ile patern’in altina satır ekleme

dosyada sed kullanarak belirli bir paternin geçtiği satırın altına yeni bir satır eklemek için şu kalıp kullanılır. sed ‘/PATERN/a eklemek istediğiniz satır’ DOSYAsed ‘/PATERN/a eklemek istediğiniz satır’ DOSYA Örneğin aşağıdaki komut DOSYA isimli dosyanın içinde ABC bulunduran her satırın altına XYZ satırını ekler. sed ‘/ABC/a XYZ’ DOSYAsed ‘/ABC/a XYZ’ DOSYA