Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

April, 2013

disk doluyken dosya taşıma

Diskte yeterli boş alan yokken dosya ve/veya dizinleri başka bir sunucuya taşımak için gzip ve tar kullanılabilir. GZIP ile Kullanım: gzip < dosya.txt | ssh user@hostname ‘cat > /path/to/dest/dosya.txt.gz’gzip < dosya.txt | ssh user@hostname ‘cat > /path/to/dest/dosya.txt.gz’ Örnek: gzip < a1.txt | ssh sadik@10.10.10.6 ‘cat > /export/home/sadik/a1.txt.gz’gzip < a1.txt | ssh sadik@10.10.10.6 ‘cat > /export/home/sadik/a1.txt.gz’ […]

,