Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

March, 2015

Redhat6/Centos6 Zabbix-agent kurulumu

agent kurulumu: rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm yum install zabbix-agentrpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm yum install zabbix-agent conf dosyasını düzenle: vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf — Server=10.10.10.10 ServerActive=10.10.10.10 Hostname=sadik-linux —vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf — Server=10.10.10.10 ServerActive=10.10.10.10 Hostname=sadik-linux — Not: Hostname zabbix-server’da tanımlandığı gibi girilmeli ve tekil (uniqe) olmalı. Sistem açılırken çalışsın: chkconfig zabbix-agent onchkconfig zabbix-agent on Servisi çalıştır: service zabbix-agent restartservice zabbix-agent restart

du komutu – tüm dosyaları göster

du komutunu çıktısında .(nokta) ile başlayan dosyaları da görmek isteniyorsa şu şekilde yazılmalı. du -sch .[!.]* *du -sch .[!.]* * Örnek çıktı şu şekilde; root@sadik:~# du -sch .[!.]* * 4.0K .aptitude 8.0K .bash_history 4.0K .bashrc 4.0K .mysql_history 4.0K .profile 8.0K .ssh 8.0K .viminfo 36K bidScripts 76K totalroot@sadik:~# du -sch .[!.]* * 4.0K .aptitude 8.0K .bash_history […]