Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

August, 2015

.htaccess bakım sayfası

.htaccess dosyasına eklenen aşağıdaki satırlar, kendi IP adresininiz dışında yapılan sayfa isteklerinde kullanıcıları bakim.html sayfasına yönlendirir. <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123\.456\.789\.000 RewriteCond %{REQUEST_URI} !/bakim.html$ [NC] RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(jpe?g?|png|gif) [NC] RewriteRule .* /bakim.html [R=302,L] </IfModule><IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123\.456\.789\.000 RewriteCond %{REQUEST_URI} !/bakim.html$ [NC] RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(jpe?g?|png|gif) [NC] RewriteRule .* /bakim.html [R=302,L] </IfModule>