Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Solaris sanal bellek bilgisi

swap ve vmstat komutları sanal bellek durumu hakkında bilgi verir.

swap -l sanal bellek durumu hakkında bilgi verir.
vmstat n n saniye aralıklarla sanal bellek raporu oluşturur.
vmstat –s (system event information) boot’tan itivaren tüm event sayıları.
vmstat –S swapping istatistikleri
vmstat –i Her device için interupt sayısı

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *