Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Solaris Network Share – Ağ Paylaşımı

Öncelikle Nfs servisinin çalışması gerekiyor.
svcs | grep -i nfs komutuyla servisin durumu kontrol edilebilir.

bash-3.00# svcs | grep nfs
online     May_03  svc:/network/nfs/mapid:default
online     May_03  svc:/network/nfs/cbd:default
online     May_03  svc:/network/nfs/status:default
online     May_03  svc:/network/nfs/nlockmgr:default
online     May_03  svc:/network/nfs/client:default
online     May_03  svc:/network/nfs/rquota:default
online     May_03  svc:/network/nfs/server:default

Eğer nfs servisi çalışmıyorsa servisi svcadm yardımı ile çalıştırmak gerekir.

svcadm enable nfs

share komutu hali hazırda paylaştırılmış dizinler varsa gösterir.

bash-3.00# share
-        /yedek/arsiv/haziran  rw=10.10.10.10  "arsiv"

Görüldüğü üzere /yedek/arsiv/haziran dizini 10.10.10.10 sunucusuna paylaştırılıyor.

/etc/dfs/dfstab dosyasında düzenleme yapılarak yeni yaplaşım oluşturulabir. Paylaşmak istediğimiz dizin için /etc/dfstab dosyasini vi (yada tercih ettiğiniz editor) düzenliyoruz. Örneğin engineering grubunu /export/home dizinine okuma ve yazma hakkı ile paylaşım oluşturmak için

share -F nfs -o rw=engineering -d "home dirs" /export/home
satırını ekleyebilirsiniz.

dfstab dosyası düzenlendikten sonra shareall komutu kullanılır. shareall dfstab’ı okuyarak gerekli konfigurasyonu yapar. Dfstab dosyasından ilgili satır silindikten sonra unshareall komutu kullanılarak paylaşım kaldırılabilir.

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *