Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

sed ile satır silme

sed komutu ile bir dosyadan koşula bağlı satır silme örnekleri.
Örnekler için kullanılacak “DOSYA” isimli dosyanın içeriği şu şekilde olsun.

cat DOSYA
1........5
5........10
 
A........B
B........C
 
C........D
D........E
  • Tüm satırları sil
sed "d" DOSYA
  • Boş satırları sil
sed "/^$/d" DOSYA
1........5
5........10
A........B
B........C
C........D
D........E
  • İlk satırı sil
sed "1d" DOSYA
5........10
 
A........B
B........C
 
C........D
D........E
  • 1 ile 4 ‘üncü satırlar arasını sil
sed "1,4d" DOSYA
B........C
 
C........D
D........E
  • 3’üncü satırdan sonuna kadar sil
sed '3,$d' DOSYA
1........5
5........10
  • 1’inci satırdan ilk boş satıra kadar sil
sed "1,/^$/d" DOSYA
A........B
B........C
 
C........D
D........E
  • A ile başlayan satırdan D ile biten satıra kadar aradaki satırları sil
sed "/^A/,/D$/d" DOSYA 
1........5
5........10
 
D........E

Leave a Reply

Your email address will not be published.