Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

sed ayırıcı (delimiter) değiştirme

sed komutu varsayılan olarak slash (/) karakterini ayırıcı olarak kullanır. Eğer paternimiz slash (/) karakterini içeriyorsa, ayırıcı olarak herhangi bir karakter belirlenebilir.

Örneğin “home/sadikk/” adresini sed ile değiştirmek istesek;

Ya patern içersindeki “/” karakterini aşağıdaki gibi “\” ile kaçırmak gerekir,

echo "/home/sadikk" | sed 's/\home\/sadikk/\home_2\/sadikk_2/'
/home_2/sadikk_2

Yada ayırıcıyı herhangi bir karakter ile değiştirip aşağıdaki gibi kullanım tercih edilir.

echo "/home/sadikk" | sed 's!/home/sadikk!/home_2/sadikk_2!'
/home_2/sadikk_2

Burada ayırıcı olarak “!” karakterini kullandım, yeni satır karakteri dışında tüm karakterler ayırıcı olarak kullanılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *