Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

sed ile satırdaki fazla boşlukları silmek

Dosyamızın satırlarında birden fazla boşluğu tek boşluk ile değiştirmek istersek;

Dosyamızın içeriğinin aşağıdaki gibi olduğunu farzedelim.

cat DOSYA
word1    word2  
word3 word4
word5        word6

sözcükler arasında tek boşluk olsun istiyoruz.

sed 's/  */ /g' DOSYA
word1 word2 
word3 word4
word5 word6

Dikkat edilirse “*” karakterinden önce 2 tane boşluk karakteri bulunuyor.
Bu komutun türkçesi şu: En az bir yada daha fazla boşluk karakterini, boşluk karakteri ile değiştir.

Eğer 2 boşluk yerine tek boşluk kullansaydık, patern tüm karakterleri kapsayacak ve aşağıdaki gibi her karakterin arasına bir boşluk koyacaktı.

sed 's/ */ /g' DOSYA
 w o r d 1 w o r d 2 
 w o r d 3 w o r d 4 
 w o r d 5 w o r d 6

Yukardaki komutun türkçesi: boşluk karakteri olmayan veya birden fazla boşluk olan karakterleri boşluk ile değiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *