Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Bash basit aritmetik işlemler

Bash’de toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi basit matematiksel işlemlerin nasıl yapıldığı hakkında bazı örnekler verelim.

a=16; b=4
expr $a + $b
20
expr $a - $b
12
expr $a / $b
4
expr $a \* $b
64

Not: çarpma işlemi operatorü (*) shell tarafından özel karakter olarak yorumlandığı için “\*” şeklinde ters bölü (\) karakteri ile kaçırılmalıdır.

Sayıyı bir arttırmak için örnekler;

z=10
z=`expr $a + 1`
echo $z
17
a=10
z=$((a+1))
echo $z
11
 
z=$((a++)) #önce atamayı yap, sonra a'yı arttır
echo "z:$z a:$a"
z:10 a:11
 
z=$((++a))
echo "z:$z a:$a" # önce a'yı arttır, sonra atamayı yap
z:12 a:12
a=10
let a+=1
echo $a
11
 
let a++
echo $a
12

Not: Yukardaki satırlarda olduğu gibi let kullanırken değişkenin başında $ kullanılmaz.

Bu aritmetik işlemleri bc komutu yardımıyla da yapabilirdik.

echo "$a + $b" | bc
20
echo "$a - $b" | bc
12
echo "$a / $b" | bc
4
echo "$a * $b" | bc
64

Not: Yukardaki çarpma işleminde kullanılan * operatörü tırnak içerisinde bulunduğundan shell tarafından yorumlanmaz, dolayısıyla ters bölü (\) karakteri ile kaçırmaya gerek kalmaz.

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.