Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Bash Döngüler

  Bash’de

 • iterasyon yapıları nasıl kullanılır?
 • Sonsuz döngü (infinite loop) nasıl kurulur?
 • Döngü ile dosya satır satır nasıl okunur?

Bu sorulara cevap olabilecek ve sıklıkla ihtiyaç duyulan döngüleri burada basit kullanımlarıyla ve örnekleriyle listelemek istedim. Bash üzerinde duruma ve ihtiyaca göre döngüler çeşitli şekillerde yazılılabilir. Döngülerin basit kullanımları için örnekleri inceleyiniz

  Bir sayı veya karakter dizisini saymak

 • Klasik for döngüsü
  LIMIT=5
  for ((i=1; i <= LIMIT ; i++)) do
   echo -n "i=$i "
  done
  i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
 • Klasik while döngüsü
  i=0
  while [ $i -lt 4 ]
  do
   echo -n "i=$i "
   i=$[$i+1]
  done
  i=0 i=1 i=2 i=3
 • Belirli bir sayı aralığını saymak
  for i in {0..5}
  do 
   echo -n "i=$i "
  done
  i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
 • Belirli sayı aralığını atlayarak saymak
  for i in {0..10..2}
  do
   echo -n "i=$i "
  done
  i=0 i=2 i=4 i=6 i=8 i=10

  Burada {a..b..c} formatıyla belirtilen kısım sayesinde a’dan b’ye kadar c kadar atlayarak döngü devam ediyor.

 • Belirli bir diziyi döngüde kullanmak
  for i in {aa,ab,ba,bb}
  do 
    echo -n "i=$i "
  done
  i=aa i=ab i=ba i=bb
 • Sabit ve degisken parçalara sahip diziyi döngüde kullanmak
  for i in a{0..5}b
  do
    echo -n "i=$i "
  done
  i=a0b i=a1b i=a2b i=a3b i=a4b i=a5b
 • seq kullanarak saymak
  for i in $(seq 0 5)
  do
    echo -n "i=$i "
  done
  i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
 • seq ile atlayarak saymak
  for i in $(seq 0 2 10)
  do
    echo -n "i=$i "
  done
  i=0 i=2 i=4 i=6 i=8 i=10

  Yine yukarda bahsedilen kullanıma benzer şekilde {a..b..c} formatıyla belirtilen kısım sayesinde a’dan b’ye kadar c kadar atlayarak döngü devam ediyor.


  Sonsuz döngüler (infinite loops)

 • for (( ; ; ))
  do
   echo "Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C )"
   sleep 1
  done
  Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C )
  Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C )
  Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C )
  Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C )
  ^C
 • while true
  do
   echo "Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın)"
   sleep 1
  done
  Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın)
  Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın)
  Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın)
  Sonsuz döngü (Durdurmak icin CTRL+C kullanın)
  ^C


  Döngülerde Dosya listesi kullanmak

 • Belirli bir dizindeki php dosyalarının satır sayılarını öğrenmek istesek;

  for file in /tmp/sadik/*.php
  do
   wc -l $file
  done
  73 /tmp/sadik/cmc_db_config.inc.php
  55 /tmp/sadik/cmc_db_execute.inc.php
  85 /tmp/sadik/cmc_db_recordset.inc.php
  67 /tmp/sadik/example.php
 • Burada belirtilen dizindeki “.php” uzantılı dosyalar sırayla “file” degiskenine atanır, wc komutuyla sıradaki dosyanın satır sayısını alınıyor.


  Döngü ile Dosyaları satır satır okumak

  Örneğin DOSYA isimli bir dosyamız olsun ve sunuculara ait hostname bilgisini içersin.

  cat DOSYA
  hostname1
  hostname2
  hostname3
  hostname4

  Bu dosyayı döngü içerisinde satır satır okumak ve her satır için işlem yapmak istediğimizde;

 • For döngüsü

  for line in `cat DOSYA`
  do
   echo "line=$line"
  done
  line=hostname1
  line=hostname2
  line=hostname3
  line=hostname4
 • While döngüsü (Yöntem I)
  while read line
  do
   echo "line=$line"
  done < DOSYA
  line=hostname1
  line=hostname2
  line=hostname3
  line=hostname4
 • While döngüsü (Yöntem II)
  cat DOSYA | 
  while read line
  do
   echo "line=$line"
  done
  line=hostname1
  line=hostname2
  line=hostname3
  line=hostname4
 • yukardaki kullanımlar iş görecektir.

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *