Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Solaris 10 – Genel Sistem Bilgisi

Bu yazı solaris 10 bir sistemden donanım ve yazılım hakkında genel bilgiler edinmek için kullanılabilecek komutları içerir.

 • showrev

İşletim sistemi ve kernel versiyonları ile donanım sağlayıcı ve sistem mimarisi hakkında bilgi verir.

showrev
Hostname: myhostname
Hostid: 80f32551
Release: 5.10
Kernel architecture: sun4us
Application architecture: sparc
Hardware provider: Sun_Microsystems
Domain:
Kernel version: SunOS 5.10 Generic_144488-10

Buna göre bu sunucunun donanım üreticisi Sun Microsystems, işletim sistemi solaris 10, işlemci mimarisi sparc.
showrev -a parametresi ile de yukarıdakileri gösterirken, ek olara patch geçmişini de gösterir.

 • psrinfo

Fiziksel işlemciler hakkında bilgi verir

psrinfo
0    on-line  since 03/24/2011 10:20:14
1    on-line  since 03/24/2011 10:20:15

Yukardaki çıktıya göre sistemde 2 tane CPU var ve belirtilen tarihten itibaren çevrimiçiler.

-v parametresiyle kullanıldığında cpu hızını ve mimarisini de belirtir.
-p parametresi ile CPU sayısını verir.

psrinfo -v
Status of virtual processor 0 as of: 03/02/2012 23:54:40
 on-line since 03/24/2011 10:20:14.
 The sparcv9 processor operates at 1100 MHz,
    and has a sparcv9 floating point processor.
Status of virtual processor 1 as of: 03/02/2012 23:54:40
 on-line since 03/24/2011 10:20:15.
 The sparcv9 processor operates at 1100 MHz,
    and has a sparcv9 floating point processor.

Yukardaki çıktıya göre komutun çalıştığı sunucuda 2 tane sparcv9 1100Mhz işlemci var.

 • uname -X

uname -X komutu da sistem hakkında bilgi verir.

bash-3.00# uname -X
System = SunOS
Node = myhostname
Release = 5.10
KernelID = Generic_144488-10
Machine = sun4u
BusType = <unknown>
Serial = <unknown>
Users = <unknown>
OEM# = 0
Origin# = 1
NumCPU = 32
 • prtconf

Sistem konfigurasyonu hakkında bilgiler verir. prtconf kullanarak toplam sistem belleği öğrenilebilir. root oturumu açmadan çalıştırmak mümkün.

prtconf | grep Memory
Memory size: 24576 Megabytes
 • prtdiag

Benzer şekilde CPU, Memory ve I/O kartları hakkında bilgi sunar. prtdiag da sistemde root oturumu açmadan çalıştırılabilir.

/usr/sbin/prtdiag
System Configuration: Sun Microsystems sun4u 8-slot Sun Enterprise 4000/5000
System clock frequency: 82 MHz
Memory size: 1024Mb
 
========================= CPUs =========================
 
          Run  Ecache  CPU  CPU
Brd CPU  Module  MHz   MB  Impl.  Mask
--- --- ------- ----- ------ ------ ----
 0   0   0   248   2.0  US-II  1.1
 0   1   1   248   2.0  US-II  1.1
 2   4   0   248   2.0  US-II  1.1
 2   5   1   248   2.0  US-II  1.1
 
 
========================= Memory =========================
 
                       Intrlv. Intrlv.
Brd  Bank  MB  Status  Condition Speed  Factor  With
--- ----- ---- ------- ---------- ----- ------- -------
 0   0   256  Active   OK    60ns  2-way   A
 2   0   256  Active   OK    60ns  2-way   A
 
========================= IO Cards =========================
 
   Bus  Freq
Brd Type MHz  Slot Name               Model
--- ---- ---- ---- -------------------------------- ----------------------
 1  SBus  25   3  SUNW,hme                        
 1  SBus  25   3  SUNW,fas/sd (block)                   
 1  SBus  25  13  SUNW,soc/SUNW,pln         501-2069       
 5  SBus  25   3  SUNW,hme                        
 5  SBus  25   3  SUNW,fas/sd (block)                   
 5  SBus  25  13  SUNW,soc/SUNW,pln         501-2069       
 
Detached Boards
===============
 Slot State    Type      Info
 ---- ---------  ------     -----------------------------------------
  3  disabled  disk      Disk 0: Target: 10  Disk 1: Target: 11  
  7  disabled  disk      Disk 0: Target: 14  Disk 1: Target: 15  
 
No failures found in System
===========================
 
No System Faults found
======================
 • uptime

Sistemin ne zamandır ayakta olduğu bilgisini verir. Bununla beraber bağlı kullanıcı sayısı ve sistem performansı hakkında da bilgiler sunar.

uptime
12:10am up 304 day(s), 15:48, 17 users, load average: 6,07, 5,83, 5,49

Sistem en son 304 gün önce saat 12:10’da boot edilmiş. Burda load average kısmı başlı başına bir araştırma konusu. Yeri gelmişken top ve prstat -a komutları da load average bilgisini verir.

 • kstat

kernel istatistiklerini gösterir. Sisteme bağlı fiziksel disk boyutları kstat kullanarak aşağıdaki gibi alınabilir.

for i in `kstat -p -m sderr -s Size | awk '{print $2}' | grep -v "^0$"`
do
DISK="`expr $i / 1024 / 1024 / 1024` GB"
echo $DISK
done
68 GB
68 GB

Görüldüğü üzere 2 tane 68 GigaByte’lık fiziksel diskimiz var. Yukarda elde edilen byte cinsinden boyutu GB olarak göstermek için 3 defa 1024’e bölmek gerekti.

Bunlar dışında network bilgisi edinmek için kullanılabilecek yöntemleri başka bir yazıya bırakıyorum.

, , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.