Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

dd komutu ile disk silmek

bu komutlar diskinizin gözünün yaşına bakmaz, uçurur. bilgilerinizi geri dönüşü olmayacak şekilde uçurmanız kuvvetle muhtemel. Bu yüzden kullanırken iki kere düşünün ve ne yaptığınızdan emin olun. aman ha.

# Diski sil

dd if=/dev/zero of=/dev/hdc

# Diski daha da iyi sil

dd if=/dev/urandom of=/dev/hdc

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *