Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

linux split komutu

split komutu büyük bir dosyayı daha küçük parçalara böler.

Büyük bir dosyamız olduğunu farzedin, Örnek olarak “data.txt” isimli dosya 17534 satırdan oluşuyor.

wc -l data.txt 
17534 data.txt

Biz bu dosyayı herbiri en fazla 5000 satır içeren parçalara bölmek istersek split tam olarak bu işi yapar.

split -5000 data.txt parca_

Aşağıda görüldüğü üzere split komutu dosyayı parca_ ön ekiyle isimlendirelen parçalara böler,

ls
data.txt  parca_aa  parca_ab  parca_ac  parca_ad

Her bir dosya, komutta belirttiğiniz kadar satır içerir.

wc -l *
 17534 data.txt
  5000 parca_aa
  5000 parca_ab
  5000 parca_ac
  2534 parca_ad
 35068 total

Görüldüğü gibi her parça 5000 satır ve en sonuncu parça kalan kısım kadar satır içeriyor.

Burada “parca_” ön eki kullanıldı ve görüldüğü üzere split komutu dosyaları iki harfli bir takıyla isimlendirdi. split oluşan küçük dosyaları aa-zz arası harfleri alfabetik sırasıyla kullanarak isimlendirir.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *