Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

linux locate komutu

locate, en basit tanımıyla bir dosya arama aracıdır. Sisteminizde adını bildiğiniz ama yerini hatırlamadığınız bir dosyayı find kullanarak bulabilirsiniz. Ama find gerçek zamanlı tarama yaptığı için arama işlemi çok uzun sürebilir. find’ın aksine locate çok hızlı sonuç üretir, çünkü aramak istediğimiz dosyayı daha önce kataloglanmış bir veritabanından tarar.

locate mysql.log
/var/log/mysql.log
/var/log/mysql.log.1.gz
/var/log/mysql.log.2.gz

-i parametresiyle birlikte büyük/küçük harf duyarsız arama yapabilir.

locate -i kasko
/home/sadikk/Documents/Kasko2012.txt
/home/sadikk/Documents/kasko.txt

Komut varsayılan olarak aşağıdaki dizinde yeralan mlocate.db isimli veritabanını kullanır.

/var/lib/mlocate/mlocate.db

mlocatedb veritabanını updatedb isimli bir komut oluşturur ve günceller. Veritabanının güncel kalması için updatedb ‘nin crontab üzerinden zamanlanmış görev olarak yada elle çalıştırılması sorgulama sırasında doğru sonuçlar elde edilmesi açısından önemlidir.

Ek olarak updatedb yönetici haklarıyla çalışır. updatedb yetkisiz kullanıcı ile çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi hata alırsınız.

updatedb
updatedb: can not open a temporary file for `/var/lib/mlocate/mlocate.db'

Bunun yerine root kullanıcısyla yada sudo yardımıyla çalıştırmak lazım

sudo updatedb

,

One thought on “linux locate komutu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *