Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Komut Satırında Tab Karakteri

Komut satırında tab karakteri kullanımı ugraştırıcı olabiliyor.
Sed ile bir string’deki boslukları tab karakterine çevirmek istediğimizi farzedelim.

sed 's/ / /g' infile

veya

sed 's/ \t/g' infile

gibi denemeler yaparsınız, ve işe yaramadığını görürsünüz.

Tab karakteri yazmak için klavyeden ctrl+v+i kullanmak sorunu çözer.

sed 's/ /	/g' infile

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.