Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Kelimelerin ilk harfini büyük yapmak

Cümle içerisinde geçen her kelimenin ilk harflerini büyük yapmak istesek mesela. *nix ortamında farklı yöntem/araçlar ile yapılabilir bu işlem.

  • sed ile
cumle="merhaba, hayat ne tuhaf vapurlar filan"
echo $cumle | sed 's/\([a-z]\)\([a-zA-Z0-9]*\)/\u\1\2/g'
Merhaba, Hayat Ne Tuhaf Vapurlar Filan
  • awk ile
cumle="merhaba, hayat ne tuhaf vapurlar filan" 
echo  $cumle | awk '{ for ( i=1; i <= NF; i++)  {   sub(".", substr(toupper($i),1,1) , $i)  }  print }'
Merhaba, Hayat Ne Tuhaf Vapurlar Filan

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *