Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

solaris prosesler

ps -el komutunun örnek çıktısı aşağıdaki gibidir. S alanındanki harfler processlerin state bilgisidir.

  ps -el
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY TIME CMD
1 T 0 0 0 0 0 SY ? 0 ? 0:21 sched
0 S 0 1 0 0 50 20 ? 322 ? ? 1715:52 init
1 S 0 2 0 0 0 SY ? 0 ? ? 0:13 pageout
1 S 0 3 0 0 0 SY ? 0 ? ? 4162:04 fsflush
0 S 1 410 1 0 39 0 ? 303 ? ? 0:00 nfs4cbd
0 S 0 7 1 0 40 20 ? 2551 ? ? 18:41 svc.star
0 S 0 9 1 0 40 20 ? 1455 ? ? 11:28 svc.conf
0 S 0 137 1 0 40 20 ? 438 ? ? 0:00 devfsadm
0 S 25 825 1 0 40 20 ? 1009 ? ? 0:45 sendmail
0 S 1 405 1 0 40 20 ? 354 ? ? 0:16 rpcbind
0 Z 101 4043 9758 0 0 - - 0 - ? 0:00
0 S 0 604 602 0 40 20 ? 322 ? ? 0:00 evmond
0 S 0 110 1 0 40 20 ? 323 ? ? 0:00 sysevent
. . . .
. .
.

örneğin ps -el | grep “Z” komutu ile zombie processler belirlenebilir. bir process exit komutu gönderdiğinde parent”i tarafından bu değer işlenmezse process zombie duruma geçer.
aslında zararsızdırlar, çünkü kaynak kullanmazlar. sadece pid tablosunda isimleri görünür.

Diğer process stateleri şunlardır.

R – running
S – sleeping
I – Idle
Z – Zombie
W – swapped out
K – Available kernel Process
N – Niced(Execution priority lowered)
> Execution priority artificially raised
X – GROWING WAITING FOR MEMORY
T – Stopped
D – Disk wait
P – Page wait

,

One thought on “solaris prosesler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *