Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Ubuntuda video dosyaları için varsayılan oynatıcıyı değiştirmek

ubuntuda ses ve video dosyaları varsayılan olarak Totem media player (Movie Player) ile açılıyor. totem yerine vlc kullanmak isterseniz aşağıdaki iki dosyada değişiklik yapmanız yeterli.

  • /usr/share/applications/defaults.list
  • ~/.local/share/applications/mimeapps.list

öncelikle bu dosyaları yedeklemekte fayda var

sudo cp /usr/share/applications/defaults.list{,.save} 
sudo cp ~/.local/share/applications/mimeapps.list{,.save}

default.list dosyasindaki totem.desktop geçen satırları vlc.desktop ile değiştireceğiz. grafik arayüz kullanmak isterseniz gedit ile dosyayı açıp find/replace yapabilirsiniz. yada vi editor kullanarak terminalden aşağıdakileri uygularsınız.

sudo vi /usr/share/applications/defaults.list
:%s/=totem.desktop/=vlc.desktop/g
:wq!

vi editorde insert modda iken : (iki nokta üstüste) yazarsanız editor içi komut çalıştırabilirsiniz. yukarda yapılanda sed komutunun vi editor içindeki kullanımı. iki nokta üstüste yazdıktan sonra %s/=totem.desktop/=vlc.desktop/g komutuyla =totem.desktop geçen satırları =vlc.desktop ile değiştir diyoruz. wq! komutuyla dosyayı kaydedip çıktık.

birde bu satırları kullanıcınızın mimeapps.list dosyasının altına aşağıdaki gibi eklememiz gerekecek.

cat /usr/share/applications/defaults.list | grep video ~/.local/share/applications/mimeapps.list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *