Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

linux – Toplu kullanıcı oluşturma

Linux’da kullanıcı eklemek için normal olarak useradd, kullanıcı silmek için userdel komutları kullanılır. Kullanıcı eklendikten sonra passwd komutuyla şifresi belirlenir. Pek tavsiye edilmesede /etc/passws ve /etc/shadow dosyalarını düzenleyerek sisteme kullanıcı eklenebilir.

Aynı anda çok sayıda kullanıcı eklemek istediğiniz durumda biraz zahmetli olabilir. Tek tek her kullanıcı için aynı şeyleri yapmak yerine newusers komutu işleri kolaylaştırabilir.

Mesela 5 tane test kullanıcısı oluşturmak istiyorsunuz, bir dosyaya kullanıcı isimlerini, şifreleri, kullanıcı ve grup id’si gibi bilgileri girilip, newusers komutu ile kullanıcılar oluşturulabilir.

Oluşturulmak istenen kullanıcılara ait bilgileri içeren user_list.txt dosyasının içeriği aşağıdaki gibi olsun;

cat user_list.txt
test1:Sifre:1001:1001:/home/test1:/bin/bash
test2:Sifre:1002:1002:/home/test2:/bin/bash
test3:Sifre:1003:1003:/home/test3:/bin/bash
test4:Sifre:1004:1004:/home/test4:/bin/bash
test5:Sifre:1005:1005:/home/test5:/bin/bash

Bu kullanıcıları oluşturmak için;

newusers user_list.txt

İşin temelinde hepsi bu kadar. Tabi verilecek kullanıcı id’lerini sistemde mevcut diğer kullacılar ile çakışmamasına dikkat edilmeli.

user_list.txt dosyasını da otomatize etmek için aşağıdaki basit betiği kendinize uyarlayabilirsiniz.

#!/bin/bash
OUT=user_list.txt
User=test
Pass=test
Id=100
Gid=100
Home=/home/test
Shell=/bin/bash
 
cat /dev/null > $OUT
 
for i in {1..5}
do
        line="${User}${i}:$X:${Id}${i}:${Gid}${i}::${Home}${i}:${Shell}"
        echo $line >> $OUT
done

Son olarak oluşturduğumuz kullanıcılar silmek istersek;

for i in {1..5}
do
 userdel -r test${i}
done

Not: -r parametresi ile kullanıcıların home dizinleri ve içerikleri de silinir.

2 thoughts on “linux – Toplu kullanıcı oluşturma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *