Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

linux | Komut satırından dosya paylaşımı

Komut satırından dosya ve dizinleri paylaştırmak ve paylaşımları kaldırmak için Samba’nın yönetim aracı olan net komutu kullanılabilir.

Kullanım:

net usershare add sharename path [comment] [acl] [guest_ok=[y|n]]

Dosya paylaştırmak

net usershare add FILM /home/sadikk/Filmler "İzlenilesi Filmler" everyone:F guest_ok=y

Yukardaki komutta;

  • sadece readonly paylastirmak icin – everyone:R
  • Yetkisiz girişi engellemek için – guest_ok=y

kullanılabilirdi.

Paylaşım ayarlarını görmek

net usershare info --long
[film]
path=/home/sadikk/Filmler
comment=İzlenilesi Filmler
usershare_acl=Everyone:F,
guest_ok=y

Paylaşımı kaldırmak

net usershare delete [Paylasim ismi]
net usershare delete film

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *