Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

google chrome – proxy

Linux ortamında google chrome tarayıcınıza proxy tanımlamalarını girmek istediğinizde şöyle bir bilgilendirme yazısıyla karşılaşabilirsiniz.

When running Google Chrome under a supported desktop environment, the system proxy settings will be used. However, either your system is not supported or there was a problem launching your system configuration.

But you can still configure via the command line. Please see man google-chrome for more information on flags and environment variables.

mate veya xcfe gibi masaüstü ortamlarını google desteklemiyor, bu nedenle proxy konfigurasyon penceresi yerine yukardaki mesajı gösteriyor chrome.

Komut satırından google chrome’u çalıştırıken –proxy-server ile proxy sunucumuzun adresini, –proxy-bypass-list ile de proxy kullanılmayacak (ignore list) adres ve/veya adres patternlerini belirtilebilir. bypass-list kullanırken liste elemanlarını noktalı virgülle ayırmalısınız.

google-chrome %U --proxy-server="http=localhost:5865;https=localhost:5865" --proxy-bypass-list="192.168.*;10.10.*"

burada 192.168 ile ve 10.10. ile başlayan tüm adresler haricindeki http ve https istekleri için localhost’da 5865 portunda çalışan proxy sunucusunu kullanmasını istiyorum.

Komut satırından man google-chrome yazarsanız kullanabileceğiniz diğer parametreleri görebilirsiniz.

man google-chrome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *