Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Sıkıştırılmamış Log Dosyası Kalmasın

mevcut tüm uygulamalarınızın bir kopyasını bir dizine arşivlenedğinizi varsayalım. benim durumumda bu 2 terabayt yer tutan ve isimlendirme konusunda bir standardı olmayan bir dizin anlamına geliyor. bu dizinde milyon tane dosya var ve bir kısmı sıkıştırılmamış durumda. amaç dizindeki sıkıştırılmamlış dosyaları bulup sıkıştıracak tek satırlık komut.

find . \( -type f -a ! -name "*.gz" -a ! -name "*.bz2" -a ! -name "*.zip" -a -name "*log*" \) -exec gzip {} ;

Bu komut; “.gz” “, “.bz2” ve “.zip” uzantılı olmayan ve dosya isminin herhangi bir yerinde “log” sözcüğünü içeren ve türü file olan dosyaları bul ve gzip kullanarak sıkıştır anlamında.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *