Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

touch komutu ve dosya ait timestamp’ı düzenleme

touch komutu en yalın haliyle file sistemde boş bir dosya oluşturur. Bu dosyanın timestamp”ı yaratıldığı zamanı gösterir.
touch ile aynı isimle bir dosya var ise dosyanın timestamp”ı şimdiki zamana güncellenebilir, eğer dosya yok ise yaratılır.

-c parametresi ile kullanıldığında hali hazırda dosya yoksa, oluşturulmaz. ama dosya varsa zamanı güncellenir.

-m parametresi ile kullanıldığunda sadece dosyanın değiştirilme zamanını(modification time) günceller. modification time dosyanın en son değişikliği uğradığı zamandır.

-a parametresi ile kullanıldığunda sadece dosyanın erişim zamanını (access time) günceller. access time dosyaya son erişim zamanı, yada başka bir ifadeyle dosyanın son okunduğu zamandır.

-t parametresi ile özel bir tarih dosyanın timestamp”ı olarak kaydedilebilir. tarik YYYYMMDDhhmm formatında olmalıdır. Aşağıdaki örnekte file1 için timestamp 2011-06-20 14:30 tarihine güncelleniyor.

touch -t 201106201430 file1
ls -l file1
-rw-r--r-- 1 sadikk sadikk   0 2011-06-20 14:30 file1

-r parametresi ile dosyaya ait timestamp bilgisi başka bir referans dosyadan kopyalanır.

touch -r file1 file2
ls -l file*
-rw-r--r-- 1 sadikk sadikk 0 2011-06-20 14:30 file1
-rw-r--r-- 1 sadikk sadikk 0 2011-06-20 14:30 file2

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *