Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Linux dağıtım bilgisi

lsb_release komutu linux sistemlerde dağıtım bilgisini gösterir. -a parametresilyle tüm bilgileri verir.

lsb_release -a

Örneğin lsb_release benim bilgisayarımda şöyle bir çıktı üretti.

sadikk@sadikk-Mint ~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: LinuxMint
Description:    Linux Mint 13 Maya
Release:        13
Codename:       maya

Ayrıca;
Linux mint versiyon bilgisi
Ubuntu mint versiyon bilgisi

, , ,

2 thoughts on “Linux dağıtım bilgisi

Leave a Reply

Your email address will not be published.