Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Linux – Komut satırından klavye dili değiştirmek

X sistemlerde klavye dilini değiştirmek için setxkbmap kullanılabilir.

Örneğin;

setxkbmap us

yada Türkçe klavye için

setxkbmap tr

,

24 thoughts on “Linux – Komut satırından klavye dili değiştirmek

Leave a Reply

Your email address will not be published.