Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Paternden sonraki satırları bulmak

Dosyadaki mevcut bir paternden bir sonraki satırı bulmak gerekebilir.
Örnek olarak dosyamızın içeriği aşağıdaki gibi olsun.
input;

cat testfile
line1
AAAA BBBB CCCC
line2
1111 2222 3333

ve biz “line” kelimesi ve takip eden bir rakamdan oluşan satırdan sonraki satırları görmek istediğimiz farzedelim.
İstenen output

AAAA BBBB CCCC
1111 2222 3333

AWK kullanarak;

awk ''/line[1-9]/ {getline;print}'' testfile

SED kullanarak;

sed -n ''/line[1-9]/{n;p;}'' testfile

GREP kullanarak;

grep -A 1 line[1-9] testfile | grep -v line

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.