Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

vi editor içinde boş satırları silmek

Bir dosyayı vi editör ile düzenlerken, editorden çıkmadan dosyadaki tüm boş satırları silmek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

:g/^$/d

Ayrıca boş satırlar awk, sed ve grep ile aşağıdaki komutlardan birisiyle de silinebilir.

grep -v '^$' Dosya
grep '.' Dosya
sed '/^$/d' Dosya
sed -n '/^$/!p' Dosya
awk NF Dosya
awk '/./' Dosya

Ek olarak;
sed ile satır silme
sed ile satırdaki fazla boşlukları silmek

Leave a Reply

Your email address will not be published.