Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

solaris 10’da df: cannot statvfs

df: cannot statvfs /uzakdizin: Permission denied

df komutunun çıktısında yukarıdaki gibi bir hata görüyorsanız, önceden nfs üzerinden mount edilmiş dizin uzak sunucuda artık paylaştırılmadığındandır. Bu durumda uzak sunucuda share komutu ile paylaştırılan dizinleri inceleyip, ilgili dizini yeniden network üzerinden paylaşıma açmak gerekli.

share -F nfs -o rw=10.10.10.10 /dizin
root@solaris10 # share
-        /dizin  rw=10.10.10.10  ""

Paylaşımın kalıcı olması icin (sunucu reboot olduğunda paylaşımın kaybolmaması için) /etc/dfs/dfstab düzenlenir ve shareall komutu çalıştırılır.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.