Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

sed ile patern’in altina satır ekleme

dosyada sed kullanarak belirli bir paternin geçtiği satırın altına yeni bir satır eklemek için şu kalıp kullanılır.

sed  '/PATERN/a eklemek istediğiniz satır' DOSYA

Örneğin aşağıdaki komut DOSYA isimli dosyanın içinde ABC bulunduran her satırın altına XYZ satırını ekler.

sed  '/ABC/a XYZ' DOSYA

Leave a Reply

Your email address will not be published.