Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

solaris11 zfs notları

ZFS’i temel anlamda kurcamak için solaris 11 t4 sparc bir sunucu üzerinde bazı denemeler/çalışmalar yaptım.

root@T4:~# uname -a
SunOS T4 5.11 11.0 sun4v sparc sun4v

Fiziksel Diskler:
format komutunun çıktısından mevcut fiziksel diskler ve boyutları öğrenilebilir. Test ettiğim sistemde format komutunun çıktısı aşağıdaki gibi.

root@T4:/# format
Searching for disks...done
 
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t5000CCA0253CB86Cd0 solaris
/scsi_vhci/disk@g5000cca0253cb86c
/dev/chassis//SYS/MB/HDD0/disk
1. c0t5000CCA0253C33D0d0
/scsi_vhci/disk@g5000cca0253c33d0
/dev/chassis//SYS/MB/HDD1/disk
2. c0t5000CCA02537F538d0
/scsi_vhci/disk@g5000cca02537f538
/dev/chassis//SYS/MB/HDD2/disk
3. c0t50015179596F4C9Dd0
/scsi_vhci/disk@g50015179596f4c9d
/dev/chassis//SYS/MB/HDD3/disk
4. c0t5000CCA025393F44d0
/scsi_vhci/disk@g5000cca025393f44
/dev/chassis//SYS/MB/HDD4/disk
5. c0t5000CCA02538FD50d0
/scsi_vhci/disk@g5000cca02538fd50
/dev/chassis//SYS/MB/HDD5/disk
6. c0t5000CCA02505249Cd0
/scsi_vhci/disk@g5000cca02505249c
/dev/chassis//SYS/MB/HDD6/disk
7. c0t50015179596F4D07d0
/scsi_vhci/disk@g50015179596f4d07
/dev/chassis//SYS/MB/HDD7/disk
Specify disk (enter its number):

Ctrl + C ‘ye basarak format komutundan çıkın.

Yukarda görüldüğü gibi toplam 8 Tane fiziksel disk mevcut. 5 adet 558g, 2 adet279g, sistemin kurulu olduğu bir tane 1x558g disk var.

Not: format komutuyla disklerinizi göremiyorsanız önce devfsadm komutunu çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

root@T4:~# devfsadm
root@T4:~# format

zfs Temel komutlar:
Zfs pool(havuz) ları hakkında şu komutlar ile bilgi edinilebilir.

 • zpool list [pool adi]
 • zpool status [pool adi]
 • zfs list [pool adi]
 • zfs get all [filesystem adi]
 • zpool iostat -v

 

 • zpool list komutuyla mevcut pool lar listelenir.
root@T4:~# zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
rpool 556G 69.6G 486G 12% 1.00x ONLINE -

Sistemde sadece solaris 11’in kurulu olduğu rpool isimli pool mevcut. Yukarda rpool isimli pool’un toplam kapasitesi, kullanılan ve boş alanlar görülebiliyor.

 • zpool status komutuyla pool’a dahil olan device ismi, raid bilgisi ve varsa hatalar görülebilir.
root@T4:~# zpool status data1
 pool: data1
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:
 
    NAME           STATE   READ WRITE CKSUM
    data1          ONLINE    0   0   0
     c0t50015179596F4C9Dd0 ONLINE    0   0   0
 
errors: No known data errors

 

 • 279GB’lık disklerden birini kullanarak data1 isimli pool oluşturmak için.
root@T4:~# zpool create data1 c0t50015179596F4C9Dd0

data1 isimli bir pool oluşturduk. zpool list ve zpool status çıktıları şöyle olacaktır.

NAME  SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
data1 278G  85K 278G  0% 1.00x ONLINE -
rpool 556G 69.6G 486G 12% 1.00x ONLINE -
root@T4:~# zpool status data1
 pool: data1
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:
 
    NAME           STATE   READ WRITE CKSUM
    data1          ONLINE    0   0   0
     c0t50015179596F4C9Dd0 ONLINE    0   0   0
 
errors: No known data errors
 • data1 pool’una attach parametresiyle yeni bir disk eklersek sistem bu iki diski mirror olarak kullanır.
zpool attach data1 c0t50015179596F4C9Dd0 c0t50015179596F4D07d0
root@T4:~# zpool status data1
 pool: data1
 state: ONLINE
 scan: resilvered 86.5K in 0h0m with 0 errors on Mon Mar 25 19:15:42 2013
config:
 
    NAME            STATE   READ WRITE CKSUM
    data1           ONLINE    0   0   0
     mirror-0         ONLINE    0   0   0
      c0t50015179596F4C9Dd0 ONLINE    0   0   0
      c0t50015179596F4D07d0 ONLINE    0   0   0
 
errors: No known data errors

Yukardaki mirror-0 yazısından bu iki diskin mirror çalıştığını anlıyoruz. data1 pool’una iki tane diskten daha mirror oluştursaydık onları da mirror-1 olarak görecektik.


 

 • Tanımlanmış bir pool’u kaldırmak

Mevcut bir pool’u kaldırmak için zpool destroy kullanılır. data1 isimli pool’u kaldıralım.

zpool destroy data1
 • Mirror

Yukarda 1 disk ile data1 isimli pool oluşturup, bu pool’a yeni bir disk attach ederek dolaylı yoldan mirror oluşturduk. Esasında iki (veya daha fazla) diskten zfs mirror oluşturmak için zpool create mirror kullanılır.

 • data1 isimli pool’u mirror olacak şekilde yeniden oluşturmak için;
zpool create data1 mirror c0t50015179596F4C9Dd0 c0t50015179596F4D07d0

zpool status data1 yazarak duruma tekrar bakalım.

root@T4:~# zpool status data1
 pool: data1
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:
 
    NAME            STATE   READ WRITE CKSUM
    data1           ONLINE    0   0   0
     mirror-0         ONLINE    0   0   0
      c0t50015179596F4C9Dd0 ONLINE    0   0   0
      c0t50015179596F4D07d0 ONLINE    0   0   0
 
errors: No known data errors

zfs list komutuyla pool’un kapasitesine bakarsak, diskleri mirror’ladığımız için kapasitenin tek bir diskin kapasitene eşit olduğunu görülebilir.

root@T4:~# zfs list data1
NAME  USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
data1  85K  274G  31K /data1

 

 • concatenated/striped depolama

data1’i create ederken mirror kullanmasaydık, diskleri stripe edecekti. yani pool’un toplam kapasitesi disklerin toplam kapasitesi olacaktı.

root@T4:~# zpool create data2 c0t5000CCA0253C33D0d0 c0t5000CCA02537F538d0 c0t5000CCA025393F44d0
'data2' successfully created, but with no redundancy; failure of one
device will cause loss of the pool

Yukarda 3 tane 558GB’lık diskten toplam kapasitesi 1.60T olan data2 isimli pool oluştu. zfs bize olası bir disk arızasında veri kaybı olacağını hatırlattıyor.


 

 • raidZ
 • raidz, raid5 benzeri bir disk arrayidir. raidz1’de 1 tane parity diski bulunur. Yani disklerden birinde olabilecek veri kaybı tolere edilebilir. raidz2’de iki parity diski raidz3’de 3 parity diski bulunur.

3 tane 558GB kapasiteli disk ile data2 isimli raidz1 pool’u oluştururmak istiyorum ama öncesinde data2 isimli pool’u kaldıralım

root@T4:~# zpool destroy data2

aşağıdaki komut dizisiyle raidz pool oluşturalım;

root@T4:~# zpool create data2 raidz1 c0t5000CCA0253C33D0d0 c0t5000CCA02537F538d0 c0t5000CCA025393F44d0

zfs list ve zpool status komutları ile duruma bakacak olursak;

root@T4:~# zpool list
NAME  SIZE ALLOC  FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
data1  278G  85K  278G  0% 1.00x ONLINE -
data2 1.62T  239K 1.62T  0% 1.00x ONLINE -
rpool  556G 70.1G  486G 12% 1.00x ONLINE -

Yukarda görüldüğü gibi data2 pool’unun kapasitesi 1.62T. data2 pool’u 3 tane 558GB kapasiteli diskten oluşuyor ve zpool list komutu toplam disk boyutunu gösteriyor. Ama disklerden birisi parity için kullanıldığından kullanılabilir alan 2 diskin toplam kapasitesine eşit olmalı. zfs list komutu bunu bize gösteriyor.

root@T4:~# zfs list data2
NAME  USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
data2 117K 1.07T 34.6K /data2

Yukardaki çıktıya göre data2 isimli pool’da kullanılabilir alan 1.07T belirtilmiş.

zpool status komutuyla mevcut tüm pool’lara bakacak olursak;

root@T4:~# zpool status
 pool: data1
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:
 
    NAME            STATE   READ WRITE CKSUM
    data1           ONLINE    0   0   0
     mirror-0         ONLINE    0   0   0
      c0t50015179596F4C9Dd0 ONLINE    0   0   0
      c0t50015179596F4D07d0 ONLINE    0   0   0
 
errors: No known data errors
 
 pool: data2
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:
 
    NAME            STATE   READ WRITE CKSUM
    data2           ONLINE    0   0   0
     raidz1-0         ONLINE    0   0   0
      c0t5000CCA0253C33D0d0 ONLINE    0   0   0
      c0t5000CCA02537F538d0 ONLINE    0   0   0
      c0t5000CCA025393F44d0 ONLINE    0   0   0
 
errors: No known data errors
 
 pool: rpool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:
 
    NAME            STATE   READ WRITE CKSUM
    rpool           ONLINE    0   0   0
     c0t5000CCA0253CB86Cd0s0 ONLINE    0   0   0
 
errors: No known data errors

Görüldüğü gibi 3 tane pool var. Sistemin kurulu olduğu rpool, 2 tane diskten oluşturduğumuz ve mirror olan data1, 3 tane diskten oluşturduğumuz data2 isimli ve raidz1 olan pool’ları mevcut.


 

Not: zfs üzerinde df -k yeride daha doğru sonuç almak için zfs list kullanılması öneriliyor.


 

 • zfs parametreleri

zfs get all veya zfs get all [dataset ismi] ile zfs değişkenleri görülebilir ve zfs set ile değiştirilebilir.

root@T4:~# zfs get all data1 
NAME  PROPERTY       VALUE         SOURCE
data1 type         filesystem       -
data1 creation       Mon Mar 25 23:45 2013 -
data1 used         85K          -
data1 available       274G          -
data1 referenced      31K          -
data1 compressratio     1.00x         -
data1 mounted        yes          -
data1 quota         none          default
data1 reservation      none          default
data1 recordsize      128K          default
data1 mountpoint      /data1         default
data1 sharenfs       off          default
data1 checksum       on           default
data1 compression      off          default
data1 atime         on           default
data1 devices        on           default
data1 exec         on           default
data1 setuid        on           default
data1 readonly       off          default
data1 zoned         off          default
data1 snapdir        hidden         default
data1 aclmode        discard        default
data1 aclinherit      restricted       default
data1 canmount       on           default
data1 xattr         on           default
data1 copies        1           default
data1 version        5           -
data1 utf8only       off          -
data1 normalization     none          -
data1 casesensitivity    mixed         -
data1 vscan         off          default
data1 nbmand        off          default
data1 sharesmb       off          default
data1 refquota       none          default
data1 refreservation    none          default
data1 primarycache     all          default
data1 secondarycache    all          default
data1 usedbysnapshots    0           -
data1 usedbydataset     31K          -
data1 usedbychildren    54K          -
data1 usedbyrefreservation 0           -
data1 logbias        latency        default
data1 dedup         off          default
data1 mlslabel       none          -
data1 sync         standard        default
data1 encryption      off          -
data1 keysource       none          default
data1 keystatus       none          -
data1 rekeydate       -           default
data1 rstchown       on           default
data1 shadow        none          -

mesela mountpint değerini değiştirmek için;

zfs set mountpoint="/yeni_mount_noktasi" data1

 

 • disk i/o istatistiklerini görmek

istatikler için zpool iostat kullanılabilir.

root@T4:~# zpool iostat -v
               capacity   operations  bandwidth
pool            alloc  free  read write  read write
------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
data1            94K  278G   0   0   0   5
 mirror           94K  278G   0   0   0   5
  c0t50015179596F4C9Dd0   -   -   0   0   2   27
  c0t50015179596F4D07d0   -   -   0   0   2   27
------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
data2            176K 1.62T   0   0   5   26
 raidz1          176K 1.62T   0   0   5   26
  c0t5000CCA0253C33D0d0   -   -   0   0   35  399
  c0t5000CCA02537F538d0   -   -   0   0   35  399
  c0t5000CCA025393F44d0   -   -   0   0   37  400
------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
rpool           70.1G  486G   0   0 1.76K 1.40K
 c0t5000CCA0253CB86Cd0s0 70.1G  486G   0   0 1.76K 1.40K
------------------------- ----- ----- ----- ----- ----- -----

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.