Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

disk doluyken dosya taşıma

Diskte yeterli boş alan yokken dosya ve/veya dizinleri başka bir sunucuya taşımak için gzip ve tar kullanılabilir.

  • GZIP ile

Kullanım:

gzip < dosya.txt | ssh user@hostname 'cat > /path/to/dest/dosya.txt.gz'

Örnek:

gzip < a1.txt | ssh sadik@10.10.10.6 'cat > /export/home/sadik/a1.txt.gz'

  • Tar ile (GNU tar)

Kullanım:

/usr/local/bin/tar -zcf - /path/to/source | ssh user@hostname '/usr/local/bin/tar -C /path/to/dest -zxf -'

Örnek:

/usr/local/bin/tar -zcf - /buyukdizin | ssh sadik@10.10.10.6 '/usr/local/bin/tar -C /export/home/sadik/ -zxf -'

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *