Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

du komutu – tüm dosyaları göster

du komutunu çıktısında .(nokta) ile başlayan dosyaları da görmek isteniyorsa şu şekilde yazılmalı.

du -sch .[!.]* *

Örnek çıktı şu şekilde;

root@sadik:~# du -sch .[!.]* *
4.0K  .aptitude
8.0K  .bash_history
4.0K  .bashrc
4.0K  .mysql_history
4.0K  .profile
8.0K  .ssh
8.0K  .viminfo
36K   bidScripts
76K   total

Leave a Reply

Your email address will not be published.