Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

Redhat6/Centos6 Zabbix-agent kurulumu

agent kurulumu:

rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm
yum install zabbix-agent

conf dosyasını düzenle:

vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf 
---
Server=10.10.10.10
ServerActive=10.10.10.10
Hostname=sadik-linux
---

Not: Hostname zabbix-server’da tanımlandığı gibi girilmeli ve tekil (uniqe) olmalı.

Sistem açılırken çalışsın:

chkconfig zabbix-agent on

Servisi çalıştır:

service zabbix-agent restart

du komutu – tüm dosyaları göster

du komutunu çıktısında .(nokta) ile başlayan dosyaları da görmek isteniyorsa şu şekilde yazılmalı.

du -sch .[!.]* *

Örnek çıktı şu şekilde;

root@sadik:~# du -sch .[!.]* *
4.0K  .aptitude
8.0K  .bash_history
4.0K  .bashrc
4.0K  .mysql_history
4.0K  .profile
8.0K  .ssh
8.0K  .viminfo
36K   bidScripts
76K   total

Linux – Sunucuyu restart etmeden disk eklemek

Sanal bir sunucuya vmware üzerinden disk eklediğinizde eklenen disk işletim sisteminin algılaması için scsi portlarının yeniden taranması ve yeni donanımın algılanması gerekir.

İşletim sistemi açılırken bu işlem doğal olarak yapılır. İş sürekliliği açısından sunucunun kapatılması mümkün olmayan durumlarda  /sys/class/scsi_host/host#/scan dosyasına aşağıdaki gibi bir kayıt girildiğinde scsi portarı yeniden taranır.

 • Buradaki host# olarak belirtilen scsi numarasını öğrenmek için scis_host dizinine ls komutu ile bakabilirsiniz.
ls /sys/class/scsi_host/
host0/
 • Mevcut diskleri görmek için;
fdisk -l
 • scsi portunun yeniden taranması scan dosyasına aşağıdaki komutla “- – -” kaydı girilir.
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
 • Bu işlem için logları şu şekilde takip edebilirsiniz
tail -f /var/log/messages

Eklenen diski artık fdisk -l çıktısında görebiliyor olmanız lazım.

Not: Sonrasında eklenen diski kullanabilmek için fdisk komutuyla partition table oluşturmanız, disk üzerinde bir filesystem yaratmalı ve mount etmelisiniz. Bu yazının konusu diski sistemin tanıması olduğu için bu kısımlardan bahsedilmemiştir.

,

Linux Top Command Field Descriptions

Fields/Column Description
us user cpu time (or) % CPU time spent in user space
sy system cpu time (or) % CPU time spent in kernel space
ni user nice cpu time (or) % CPU time spent on low priority processes
id idle cpu time (or) % CPU time spent idle
wa io wait cpu time (or) % CPU time spent in wait (on disk)
hi hardware irq (or) % CPU time spent servicing/handling hardware interrupts
si software irq (or) % CPU time spent servicing/handling software interrupts
st steal time – – % CPU time in involuntary wait by virtual cpu while hypervisor is servicing another processor (or) % CPU time stolen from a virtual machine

 

Fields/Column Description
PID Process Id
USER The effective user name of the task’s owner
PR The priority of the task
NI The nice value of the task.  A negative nice value means higher priority, whereas a positive nice value means lower priority.  Zero in this field simply means priority will not be adjusted in determining a task’s dispatchability
%CPU The task’s share of the elapsed CPU time since the last screen update, expressed as a percentage of total CPU time.
%MEM A task’s currently used share of available physical memory
TIME+ Total CPU time the task has used since it started
S The status of the task which can be one of:
             ‘D’ = uninterruptible sleep
             ‘R’ = running
             ‘S’ = sleeping
             ‘T’ = traced or stopped
             ‘Z’ = zombie
RES The non-swapped physical memory a task has used
SHR The amount of shared memory used by a task
Command Display the command line used to start a task or the name of the associated program

iptables

List rules:

iptables -L -n -V

Save the rules:

/etc/init.d/iptables save

View the rules:

cat /etc/sysconfig/iptables

Stop/start:

/etc/init.d/iptables stop
/etc/init.d/iptables start

Previous Posts Next posts