Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

df

solaris 10’da df: cannot statvfs

df: cannot statvfs /uzakdizin: Permission denieddf: cannot statvfs /uzakdizin: Permission denied df komutunun çıktısında yukarıdaki gibi bir hata görüyorsanız, önceden nfs üzerinden mount edilmiş dizin uzak sunucuda artık paylaştırılmadığındandır. Bu durumda uzak sunucuda share komutu ile paylaştırılan dizinleri inceleyip, ilgili dizini yeniden network üzerinden paylaşıma açmak gerekli. share -F nfs -o rw=10.10.10.10 /dizinshare -F nfs […]

, ,