Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

regular expressions

sed ile html işleme

Problem: Html dosyasında body tag’ları içinde bulunan paragraflardaki rakamları, belirli bir karakter ile (#) değiştirmek.

,