Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

sed

sed ayırıcı (delimiter) değiştirme

sed komutu varsayılan olarak slash (/) karakterini ayırıcı olarak kullanır. Eğer paternimiz slash (/) karakterini içeriyorsa, ayırıcı olarak herhangi bir karakter belirlenebilir.

sed ile satır silme

sed komutu ile bir dosyadan koşula bağlı satır silme örnekleri.

Komut Satırında Tab Karakteri

Komut satırında tab karakteri kullanımı ugraştırıcı olabiliyor.

, ,

Paternden sonraki satırları bulmak

Dosyadaki mevcut bir paternden bir sonraki satırı bulmak gerekebilir.

, , ,

sed ile tarih degistirme

Bir dosya içinde YYYYmmdd formatında 8 rakamdan oluşan tarihi değiştirmek için,

Next posts