Sadık KILIÇ

Web Tabanlı Hafıza Yerleşimi

setxkbmap

Linux – Komut satırından klavye dili değiştirmek

X sistemlerde klavye dilini değiştirmek için setxkbmap kullanılabilir. Örneğin; setxkbmap ussetxkbmap us yada Türkçe klavye için setxkbmap trsetxkbmap tr

,